Low Temperature Physics: 44, 1049 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5055846
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 10 (Октябрь 2018), c. 1336-1352    ( к оглавлению , назад )

Кинетика низкотемпературного газа водородоподобных атомов во внешнем электромагнитном поле

А.Г. Загородний

Институт теоретической физики им. Н.Н. Боголюбова, ул. Метрологическая, 14-б, г. Киев, 03143, Украина

Ю.В. Слюсаренко, С.Н. Шульга

Институт теоретической физики им. А.И. Ахиезера ННЦ ХФТИ ул. Академическая, 1, г. Харьков, 61108, Украина
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, пл. Свободы, 4, г. Харьков 61077, Украина
E-mail: slusarenko@kipt.kharkov.ua

Анотація

Розвинуто мікроскопічний підхід до послідовної побудови кінетичної теорії низькотемпературних розріджених газів воднеподібних атомів у зовнішньому електромагнітному полі. Підхід базується на формулюваннях методу вторинного квантування при наявності зв’язаних станів частинок. Вважається, що зв’язаний стан (наприклад, воднеподібний атом лужного металу) формується двома зарядженими ферміонами різних сортів — валентним електроном та остовом. В основу виведення кінетичних рівнянь покладено метод скороченого опису релаксаційних процесів. У рамках розвинутого підходу здобуто систему кінетичних рівнянь для вігнерівських функцій розподілу вільних ферміонів обох сортів та їх зв’язаних станів — воднеподібних атомів із урахуванням впливу на систему зовнішнього й самоузгодженого (середнього) полів. Одержані рівняння руху для вігнерівських функцій розподілу повинні слугувати основою для аналізу нерівноважних ефектів та явищ, пов’язаних зі впливом зовнішнього електромагнітного поля на низькотемпературні гази лужних металів.

Ключові слова: кінетична теорія, низькотемпературні гази, пари лужних металів, воднеподібна плазма, зовнішнє електромагнітне поле, вігнерівські функції розподілу, кінетичні рівняння.