Low Temperature Physics: 44, 1040 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5055845
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 10 (Октябрь 2018), c. 1326-1335    ( к оглавлению , назад )

Спектр элементарных возбуждений бозе-системы при учете парных корреляций

Ю.М. Полуэктов

Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» ул. Академическая, 1, г. Харьков, 61108, Украина
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина пл. Свободы, 4, г. Харьков, 61022, Украина
E-mail: yuripoluektov@kipt.kharkov.ua

Статья поступила в редакцию 10 апреля 2018 г., опубликована онлайн 28 августа 2018 г.

Анотація

Показано, що для квазісередніх від добутків польових операторів в системі бозе-частинок може бути отримано ланцюжок рівнянь, аналогічний ланцюжку Боголюбова в теорії класичних газів. У разі, коли досить обмежитися урахуванням тільки квазісередніх від одного польового оператора і добутків двох операторів, отримано замкнуту систему динамічних рівнянь при нульовій температурі, що враховує як одночастинковий конденсат, так і парні кореляції. Досліджено спектр збуджень в просторово однорідному стані та показано, що він має дві гілки: акустичну і гілку з енергетичною щілиною при нульовому імпульсі. Обговорюється можливість існування квазічастинкових збуджень з енергетичною щілиною в надплинному гелії в зв'язку з експериментами з поглинання НВЧ випромінювання.

Ключові слова: бозе-ейнштейнівської конденсат, аномальні та нормальні середні, парні кореляції, звукова гілка елементарних збуджень, елементарні збудження з енергетичною щілиною.