Low Temperature Physics: 44, 1025 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5055843
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 10 (Октябрь 2018), c. 1308-1315    ( к оглавлению , назад )

Ideal Bose-gas in nonadditive statistics

Andrij Rovenchak

Department for Theoretical Physics, Ivan Franko National University of Lviv 12 Drahomanov Str., Lviv UA–79005, Ukraine
E-mail: andrij.rovenchak@gmail.com

Received January 25, 2018, published online August 28, 2018

Анотація

Проаналізовано підхід до узагальнення традиційної статистики Бозе–Ейнштейна на основі неадитивної ентропії Цалліса. Подано докладне виведення термодинамічних функцій. Зроблено розрахунки для питомої теплоємності двох модельних систем, а саме: ідеального тривимірного газу, що підкоряється неаддитивній модифікації статистики Бозе–Ейнштейна, та системи з лінійним спектром елементарних збуджень, прийнятої за якісне наближення термодинаміки рідкого 4He.

Ключові слова: статистика Бозе–Ейнштейна, ентропія Цалліса, неадитивна статистика, ідеальний бозе-газ, 4He.