Low Temperature Physics: 44, 1020 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5055838
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 10 (Октябрь 2018), c. 1302-1307    ( к оглавлению , назад )

Динамика вихревых петель после реконнекции в сверхтекучем гелии при различных температурах

В.А. Андрющенко, Л.П. Кондаурова

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН пр. Акад. Лаврентьева, 1, г. Новосибирск, 630090, Россия
Новосибирский государственный университет, ул. Пирогова, 1, г. Новосибирск, 630090, Россия
E-mail: louisa@ngs.ru

Статья поступила в редакцию 7 мая 2018 г., опубликована онлайн 28 августа 2018 г.

Анотація

Роботу присвячено чисельному моделюванню динаміки вихрових петель в надплинному гелії після їх реконекції при різних температурах. Моделювання проведено в рамках методу вихрової нитки з використанням повного рівняння Біо–Савара. Встановлено, що динаміка вихрових петель істотно залежить від початкового розташування петель та температури, що виражається в кількості та розмірі утворених петель, амплітуді та характері загасання хвиль Кельвіна, а також швидкості руху утворених петель та їх окремих елементів. Залежність відстані між найближчими елементами утвореної вихрової петлі від часу описується степеневим законом з показником степені 1/2, як і до моменту реконекції.

Ключові слова: надплинний гелій, вихрові нітки, реконекція, хвилі Кельвіна.