Low Temperature Physics: 44, 1001 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5055836
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 10 (Октябрь 2018), c. 1278-1284    ( к оглавлению , назад )

Convective heat transport in two-phase superfluid/vapor 4He system

P. Urban, P. Hanzelka, and I. Vlček

The Czech Academy of Sciences, Institute of Scientific Instruments, 147 Královopolská, Brno, Czech Republic

D. Schmoranzer and L. Skrbek

Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, 3 Ke Karlovu, Prague 121 16, Czech Republic
E-mail: skrbek@fzu.cz

Received April 24, 2018, published online August 28, 2018

Анотація

Нещодавно ми показали, що при певних кріогенних умовах тепло може надходити від тіла, яке є більш холодним, але постійно нагрівається, до тіла, яке є більш теплим, але постійно охолоджується. Зокрема, ми представили експериментальні дані, які свідчать про те, що тепло через нормальну рідку та газоподібну фази 4He передається від більш холодної нижньої пластини комірки Релея–Бенара, яка постійно нагрівається, до більш гарячої верхньої пластині цієї комірки, яка постійно охолоджується. Наведено результати модифікованого експерименту, в якому шар рідкого гелію замінюється надплинним 4He, що забезпечує, разом з надплинною поверхнею, що покриває всю внутрішню поверхню комірки, теплове коротке замикання. Прикладений тепловий потік близько 1 Вт на нижню пластину призводить до одночасного нагріву всієї комірки. Цей фізичний процес можна розглядати, принаймні приблизно, як ряд послідовних рівноважних станів, аж до досягнення надплинного переходу, нерівноважні процеси, які описані в нашому попередньому дослідженні [ Proc. Nat. Acad. Sci. USA 110, 8036 (2013)], повністю відновлені.

Ключові слова: теплова конвекція, дворідинний теплообмін, надплинний 4He.