Low Temperature Physics: 44, 994 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5055835
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 10 (Октябрь 2018), c. 1269-1277    ( к оглавлению , назад )

Стохастическое движение вихревых нитей в Не II под действием случайной силы

С.К. Немировский

Институт теплофизики, пр. Лаврентьева, 1, г. Новосибирск, 630090, Россия
Новосибирский государственный университет, ул. Пирогова, 2, г. Новосибирск, 630090, Россия
E-mail: nemir@itp.nsc.ru

Статья поступила в редакцию 10 апреля 2018 г., опубликована онлайн 28 августа 2018 г.

Анотація

Сформульовано ланжевенівську динаміку — стохастичний рух вихрових нитей в Не II під дією випадкової сили. Викладено функціональний формалізм, що є модифікацією методу, який розроблено раніше Мігдалом для роботи із стохастичною динамікою класичних вихрових нитей. Зокрема, стартуючи з рівняння ланжевенівського типу, отримано функціональне рівняння Фоккера–Планка щодо характеристичного функціонала. На основі цього рівняння та в припущенні, що корелятор випадкової сили задовольняє флуктуаційно-диссипативній теоремі, досліджено термодинамічну рівновагу у системі хаотичних квантованих вихорів. Розглянуто випадок нерухомого гелію, а також випадок протитечії з постійним значенням відносної швидкості нормальної та надплинної компонент. Обговорено деякі фізичні наслідки отриманих результатів.

Ключові слова: ланжевенівська динаміка, вихрові ниті, Не II, рівняння Фоккера–Планка.