Low Temperature Physics: 44, 985 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5055834
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 10 (Октябрь 2018), c. 1259-1268    ( к оглавлению , назад )

Nucleation at quantized vortices and the heterogeneous phase separation in supersaturated superfluid 3He–4He liquid mixtures

S.N. Burmistrov and L.B. Dubovskii

NRC "Kurchatov Institute", Moscow 123182, Russia
Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudnyi 141700, Russia
E-mail: burmistrov_sn@nrcki.ru

Received March 1, 2018, published online August 28, 2018

Анотація

Пересичені надплинні рідкі розчини 3Не–4Не, які поділяються на 3He-концентровану c-фазу та 3He-розбавлену d-фазу, надають унікальну можливість для вивчення макроскопічного квантового зародкотворення та квантової кінетики розподілу фаз у бінарних сумішах при низьких температурах аж до абсолютного нуля. Один з можливих гетерогенних механізмів фа-зового розподілу пересиченої d-фази пов'язаний зі надплинністю цієї фази та можливим існуванням квантових вихрів, що грають роль центрів зародкотворення для c-фази рідкої суміші. Проаналізовано динаміку зростання вихрового кора з с-фазою та визначено температурну поведінку швидкості зародження c-фази і температури кросовера між класичними та квантовими механізмами зародкотворення.

Ключові слова: макроскопічне квантове зародкотворення, пересичені надплинні рідкі розчини 3He–4He, квантований вихор, гетерогенний розподіл фаз.