назад  

Спеціальний випуск
Магнетизм: нові об’єкти, нестандартні середовища, моделювання
Відповідальний за випуск В.В. Славін

  Download 128254 byte 
  Вступ (779-780)   Том 46, Випуск 7, 2020 13

  І.В. Попов, А.Л. Чугреєв, Р. Дронсковскі Download 2253651 byte Показать аннотацию
  Дедуктивна молекулярна механіка алотропів вуглецю(Огляд) (781-798)   Том 46, Випуск 7, 2020 13

  О.М. Багрова, С.І. Кулініч, and І.В. Кріве Download 498968 byte Показать аннотацию
  Поляронні ефекти, які індуковані нерівноважними вібронами в одноелектронному транзисторі (799-804)   Том 46, Випуск 7, 2020 13

  А.А. Звягін, І.Ю. Ропакова Download 928964 byte Показать аннотацию
  Вплив біхроматичного електромагнітного поля на невпорядкований молекулярний агрегат або квантовий спіновий ланцюжок (805-811)   Том 46, Випуск 7, 2020 13

  В.О. Черановський, В.В. Славін, Е.В. Єзерська Download 952185 byte Показать аннотацию
  Ефективна низькоенергетична спінова модель для вузьких зигзагоподібних графенових нанострічок (812-817)   Том 46, Випуск 7, 2020 13

  А.Б. Бабаєв, А.К. Муртазаєв Download 858263 byte Показать аннотацию
  Вплив вморожених немагнітних домішок на фазові переходи у двовимірній моделі Поттса (818-823)   Том 46, Випуск 7, 2020 13

  М.К. Бадієв, А.К. Муртазаєв, М.К. Рамазанов, М.А. Магомедов Download 567972 byte Показать аннотацию
  Критичні властивості моделі Ізінга в магнітному полі (824-828)   Том 46, Випуск 7, 2020 13

  О.М. Блудов, Ю.О. Савіна, В.О. Пащенко, С.Л.Гнатченко, T. Zajarniuk, A. Lynnyk, M.U.Gutowska, A. Szewczyk, І.В. Колодій, В.В.Мальцев, М.М.Кузьмін, М.І. Леонюк Download 1329402 byte Показать аннотацию
  Магнітні властивості DyCr3(BO3)4 (829-836)   Том 46, Випуск 7, 2020 13

  О.С. Ковальов Download 672256 byte Показать аннотацию
  Резонансні властивості магнітних гелікоїдальних структур (837-844)   Том 46, Випуск 7, 2020 13

  О.В. Чаркіна, М.М. Богдан Download 4235395 byte Показать аннотацию
  Метастабільні бризери та локальний діамагнетизм в двовимірних нелінійних метаматеріалах (845-856)   Том 46, Випуск 7, 2020 13

  Л.А.Пастур, В.В.Славін, А.В.Яновський Download 884415 byte Показать аннотацию
  Акумуляція спін-поляризованих станів носіїв заряду та спінтронна батарея (857-868)   Том 46, Випуск 7, 2020 13

  О.В. Малаховський, В.В. Соколов, І.А. Гудім Download 909457 byte Показать аннотацию
  Магнітний круговий дихроїзм та поглинання кристала HoFe3(BO3)4 в області ff переході в 5I85F2 і 5F3 (869-876)   Том 46, Випуск 7, 2020 13

  Н.В. Крайнюкова, В.О. Гамалій, О.В. Пєсчанський, А.І. Popov, E.A. Kotomin Download 2136058 byte Показать аннотацию
  Низькотемпературні структурні перетворення наповерхні (001) монокристалів SrTiO3 (877-888)   Том 46, Випуск 7, 2020 13

назад