Спеціальний випуск
Магнетизм: нові об’єкти, нестандартні середовища, моделювання
Відповідальний за випуск В.В. Славін

  Download 128254 byte   
  Вступ (779-780)  

  І.В. Попов, А.Л. Чугреєв, Р. Дронсковскі Download 2253651 byte Показать аннотацию  
  Дедуктивна молекулярна механіка алотропів вуглецю(Огляд) (781-798)  

  О.М. Багрова, С.І. Кулініч, and І.В. Кріве Download 498968 byte Показать аннотацию  
  Поляронні ефекти, які індуковані нерівноважними вібронами в одноелектронному транзисторі (799-804)  

  А.А. Звягін, І.Ю. Ропакова Download 928964 byte Показать аннотацию  
  Вплив біхроматичного електромагнітного поля на невпорядкований молекулярний агрегат або квантовий спіновий ланцюжок (805-811)  

  В.О. Черановський, В.В. Славін, Е.В. Єзерська Download 952185 byte Показать аннотацию  
  Ефективна низькоенергетична спінова модель для вузьких зигзагоподібних графенових нанострічок (812-817)  

  А.Б. Бабаєв, А.К. Муртазаєв Download 858263 byte Показать аннотацию  
  Вплив вморожених немагнітних домішок на фазові переходи у двовимірній моделі Поттса (818-823)  

  М.К. Бадієв, А.К. Муртазаєв, М.К. Рамазанов, М.А. Магомедов Download 567972 byte Показать аннотацию  
  Критичні властивості моделі Ізінга в магнітному полі (824-828)  

  О.М. Блудов, Ю.О. Савіна, В.О. Пащенко, С.Л.Гнатченко, T. Zajarniuk, A. Lynnyk, M.U.Gutowska, A. Szewczyk, І.В. Колодій, В.В.Мальцев, М.М.Кузьмін, М.І. Леонюк Download 1329402 byte Показать аннотацию  
  Магнітні властивості DyCr3(BO3)4 (829-836)  

  О.С. Ковальов Download 672256 byte Показать аннотацию  
  Резонансні властивості магнітних гелікоїдальних структур (837-844)  

  О.В. Чаркіна, М.М. Богдан Download 4235395 byte Показать аннотацию  
  Метастабільні бризери та локальний діамагнетизм в двовимірних нелінійних метаматеріалах (845-856)  

  Л.А.Пастур, В.В.Славін, А.В.Яновський Download 884415 byte Показать аннотацию  
  Акумуляція спін-поляризованих станів носіїв заряду та спінтронна батарея (857-868)  

  О.В. Малаховський, В.В. Соколов, І.А. Гудім Download 909457 byte Показать аннотацию  
  Магнітний круговий дихроїзм та поглинання кристала HoFe3(BO3)4 в області ff переході в 5I85F2 і 5F3 (869-876)  

  Н.В. Крайнюкова, В.О. Гамалій, О.В. Пєсчанський, А.І. Popov, E.A. Kotomin Download 2136058 byte Показать аннотацию  
  Низькотемпературні структурні перетворення наповерхні (001) монокристалів SrTiO3 (877-888)