Bobrov, N., Chernobay, V., Naidyuk, Y., Tyutrina, L., Yanson, I., Naugle, D., & Rathnayaka, K. (2010). Observation of anisotropic effect of antiferromagnetic ordering on the superconducting gap in ErNi2B2C. ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР, 36(10-11), 1228–1243. https://doi.org/10.1063/1.3521569