АМИНОВ, Б. А., АКИМОВ, А. И., БРАНДТ, Н. Б., ТХУ, Н. М., СУДАКОВА, М. В., & ПОНОМАРЕВ, Я. Г. (1989). Нестационарный эффект Джозефсона в Тl2Са2Ва2Сu3О10+х. ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР, 15(11), 1213–1214. вилучено із http://fnt.ilt.kharkov.ua/index.php/fnt/article/view/f15-1213r