Локтев, В. М. (1980). К теории взаимодействия ветвей спиновнх колебаний в антиферромагнетиках типа «легкая плоскость». ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР, 6(7), 911–917. вилучено із http://fnt.ilt.kharkov.ua/index.php/fnt/article/view/f06-0911r