[1]
Bobrov, N., Chernobay, V., Naidyuk, Y., Tyutrina, L., Yanson, I., Naugle, D. і Rathnayaka, K. 2010. Observation of anisotropic effect of antiferromagnetic ordering on the superconducting gap in ErNi2B2C. ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР. 36, 10-11 (Вер 2010), 1228–1243. DOI:https://doi.org/10.1063/1.3521569.