[1]
Aleksandrovskii, A.N., Gavrilko, V.G., Esel`son, V.B., Manzhelii, V.G., Udovidchenko, B.G., Maletskiy, V.P. і Sundqvist, B. 2001. Low temperature thermal expansion of fullerite C60 alloyed with argon and neon. ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР. 27, 12 (Лис 2001), 1401–1405.