Low Temperature Physics: 46, 1201 (2020); https://doi.org/10.1063/10.0002474
Физика Низких Температур: Том 46, Выпуск 12 (Декабрь 2020), c. 1412-1417    ( к оглавлению , назад )

X-ray absorption and Raman spectroscopy studiesof tungstates solid solutions ZncNi1–cWO4 (c = 0.0–1.0)

G.Bakradze, A. Kalinko, and A. Kuzmin

Institute of Solid State Physics, University of Latvia, Riga LV-1063, Latvia
E-mail: georgijs.bakradze@cfi.lu.lv

Received June 6, 2020, published online October 21, 2020

Abstract

The influence of thermal disorder and static distortions on the local structure in microcrystalline solid solutions of tungstates ZncNi1–cWO4 with c = 0.0–1.0 was investigated using temperature-dependent (10–300 K) x-ray absorption spectroscopy (XAS) at the W L3-edge. In addition, the vibrational properties of the solid solutions were studied by Raman spectroscopy. Our results indicate that the formation of solid solutions is accompanied by strong structural relaxations leading to the changes in the [WO6] octahedra distortions, which, in turn, affect the vibrational properties of tungstates. In particular, the frequency and band width of the highest W–Ostretching mode at about 900 cm–1 show distinct composition dependence, following the local structure modifications as revealed by XAS.

Анотація

Досліджено вплив теплового розупорядкування та статичних викривлень на локальну структуру мікрокристалічних твердих розчинів вольфраматів ZncNi1–cWO4 (c = 0,0–1,0) в інтервалі температур 10–300 К за допомогою температурно-залежної рентгенівської абсорбційної спектроскопії (РАС). У доповнення до РАС методом комбінаційного розсіяння вивчено колективні властивості вказаних твердих розчинів. Отримані результати показали, що утворення твердих розчинів супроводжується сильними структурними релаксаціями, що призводять до змін у викривленнях октаедрів WO6, які впливають на вібраційні властивості вольфраматів. Зокрема залежність частот та ширини смуг найбільш інтенсивної моди розтягнення W–O приблизно при ~ 900 см–1 від складу розчинів узгоджується з місцевими змінами структур, виявленими за допомогою РАС.

Key words: ZnWO4, NiWO4, tungstates, solid solutions, x-ray absorption spectroscopy, Raman spectroscopy.