Low Temperature Physics: 46, 734 (2020); https://doi.org/10.1063/10.0001371
Физика Низких Температур: Том 46, Выпуск 7 (Июль 2020), c. 869-876    ( к оглавлению , назад )

Магнітний круговий дихроїзм та поглинання кристала HoFe3(BO3)4 в області ff переході в 5I85F2 і 5F3

О.В. Малаховський, В.В. Соколов, І.А. Гудім

Институт физики им. Л.В. Киренского, Федеральный исследовательский центр КНЦ СО РАН Красноярск, 660036, Россия
E-mail: malakha@iph.krasn.ru

Статья поступила в редакцию 13 декабря 2019г., опубликована онлайн26 мая 2020 г.

Анотація

Виміряно спектри магнітного кругового дихроїзму (МКД) та поглинання мультифероїка HoFe3(BO3)4 в області ff переходів 5I85F2 і 5F3 при T = 90 К. Спектри поглинання розкладено на компоненти лоренцової форми, та отримано інтенсивності переходів. За допомогою спектрів МКД та поглинання визначено зєєманівські розщеплення деяких переходів. Спектри МКД та зєєманівські розщеплення теоретично проаналізованоу наближенні |J, ± MJ〉 хвильових функцій вільного атома з використанням концепції кристалічного квантового числа. Показано особливість застосування цієї концепціїдо іонів з цілим моментом та запропоновано модифікацію концепції. Виявлено аномально інтенсивні вібронні повторення електронних переходів зі збуджених підрівнів основного мультиплету.

Ключові слова: магнітний круговий дихроїзм, f–f переходи, рідкоземельні фероборати.