Low Temperature Physics: 46, 724 (2020); https://doi.org/10.1063/10.0001370
Физика Низких Температур: Том 46, Выпуск 7 (Июль 2020), c. 857-868    ( к оглавлению , назад )

Акумуляція спін-поляризованих станів носіїв заряду та спінтронна батарея

Л.А.Пастур, В.В.Славін, А.В.Яновський

Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина Национальной академии наук Украины пр. Науки, 47, Харьков, 61103, Украина
E-mail: pastur@ilt.kharkov.ua

Статья поступила в редакцию 11 марта 2020 г., опубликована онлайн 26 мая 2020 г.

Анотація

Розглянуто спінові вентилі на основі матеріалів, в яких спін-фліп пригнічений просторовим розподілом носіїв заряду при збереженні електронейтральності в об'ємі вентиля. Обговорено можливість використання таких вентилів як акумуляторів електрики. Показано, що, регулюючи різницю потенціалів на вентилі, можна очікувати ефекти несумірності типу «чортових сходів», які пов’язані з кулонівською взаємодією та перерозподілом електронів при зарядці й розрядці акумулятора. Передбачено ефекти виникнення та зникнення спонтанної спiнової поляризацiї електронiв провiдностi при змiнi рiвня Фермi у вентилi. Такі спінові вентилі можуть бути використані в реалізації спінтронних елементів пам’яті, суперконденсаторів та аналогічних пристроїв.

Ключові слова: спінова поляризація, спін-фліп, спіновий вентиль.