Low Temperature Physics: 46, 697 (2020); https://doi.org/10.1063/10.0001367
Физика Низких Температур: Том 46, Выпуск 7 (Июль 2020), c. 829-836    ( к оглавлению , назад )

Магнітні властивості DyCr3(BO3)4

О.М. Блудов, Ю.О. Савіна, В.О. Пащенко, С.Л.Гнатченко

Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, Харьков, 61103, Украина
E-mail: bludov@ilt.kharkov.ua

T. Zajarniuk, A. Lynnyk, M.U.Gutowska, A. Szewczyk

Institute of Physics, Polish Academy of Sciences, Warsaw 02- 668 , Poland

І.В. Колодій

Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» ул. Академическая, 1, Харьков, 61108, Украина

В.В.Мальцев, М.М.Кузьмін, М.І. Леонюк

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, 119991, Россия

Статья поступила в редакцию 16 апреля 2020 г., о публикована онлайн 26 мая 2020

Анотація

Проведено структурні, магнітні та теплові дослідження DyCr3(BO3)4. Структурні дослідження показали, що зразок є двофазним, вміст ромбоедричної (R32) та моноклінної (C2/c) фаз однаковий у межах точності методу. Визначено параметри гратки для кожної фази (ромбоедрична: а = 9,461 Å, с = 7,488 Å; моноклінна: а = 7,394 Å, b = 9,450 Å, с = 11,357 Å, β = 103,9°). Встановлено, що обидві структурні модифікації діспрозій-хромового бората упорядковуються антиферомагнітно, при цьому кожна з них має власну температуру Нееля (ромбоедрична: ТN1 = 9,1 К, моноклінна: ТN2 = 7,5 К). Виявлено спонтанні магнітні фазові переходи при температурах 3,6 ; 4,6 ; 5,5 ; 5,7 К. Обговорюється природа цих переходів.

Ключові слова: діспрозій-хромовий борат, спонтанний спін-орієнтаційний перехід.