Low Temperature Physics: 46, 693 (2020); https://doi.org/10.1063/10.0001366
Физика Низких Температур: Том 46, Выпуск 7 (Июль 2020), c. 824-828    ( к оглавлению , назад )

Критичні властивості моделі Ізінга в магнітному полі

М.К. Бадієв, А.К. Муртазаєв, М.К. Рамазанов, М.А. Магомедов

Институт физики им. Х.И. Амирханова Дагестанского федерального исследовательского центраРоссийской академии наук, ул. М. Ярагского, 94, Махачкала, 367003, Россия
E-mail: m_zagir@mail.ru

Статья поступила в редакцию 16 января2020 г., опубликована онлайн 26 мая 2020 г.

Анотація

Реплічним методом Монте-Карло досліджено фазові переходи та термодинамічні властивості тривимірної антиферомагнітної моделі Ізінга на шаруватій трикутній гратці в магнітному полі. На основі гістограмного методу проведено аналіз характеру фазових переходів. Встановлено, що в інтервалі полів 0 ≤ h ≤ 6 фазовий перехід реалізується як перехід другого роду. При збільшенні магнітного поля виродження основного стану знімається й фазовий перехід розмивається. Залежно від величини магнітного поля спостерігаються невпорядкована, частково впорядкована та повністю впорядкована фази.

Ключові слова: фрустрації, метод Монте-Карло, модель Ізінга, фазовий перехід.