Low Temperature Physics: 46, 688 (2020); https://doi.org/10.1063/10.0001365
Физика Низких Температур: Том 46, Выпуск 7 (Июль 2020), c. 818-823    ( к оглавлению , назад )

Вплив вморожених немагнітних домішок на фазові переходи у двовимірній моделі Поттса

А.Б. Бабаєв1,2, А.К. Муртазаєв1

1Институт физики им. Х.И. Амирханова Дагестанского федерального исследовательского центра РАН Махачкала, 367010,Россия
E-mail: b_albert78@mail.ru

2Отдел математики и информатики Дагестанского федерального исследовательского центра РАН Махачкала, 367000, Россия

Статья поступила в редакцию 31 октября 2019г., опубликована онлайн 26 мая 2020 г.

Анотація

Кластерним алгоритмом Вольфа методу Монте-Карло досліджено вплив вморожених немагнітних домішок, що розподілені канонічним способом, на фазові переходи у двовимірній моделі Поттса з числом станів спіну q = 5. Розглянуто системи з лінійними розмірами L = 20–160 при концентраціях спінів p = 1,0 та 0,9. З використанням методу кумулянтів Біндера четвертого порядку та гістограмного методу аналізу даних показано, що внесення в систему слабкого вмороженого безладу у вигляді немагнітних домішок (p = 0,9) змінює фазовий перехід першого роду на фазовий перехід другого роду.

Ключові слова: модель Поттса, вморожений безлад, кумулянти Біндера.