Low Temperature Physics: 46, 683 (2020); https://doi.org/10.1063/10.0001364
Физика Низких Температур: Том 46, Выпуск 7 (Июль 2020), c. 812-817    ( к оглавлению , назад )

Ефективна низькоенергетична спінова модель для вузьких зигзагоподібних графенових нанострічок

В.О. Черановський1, В.В. Славін2, Е.В. Єзерська1

1V.N. Karazin Kharkiv National University, 4 Svoboda Sq., Kharkiv 61022, Ukraine
E-mail: cheranovskii@i.ua

2B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine47 Nauky Ave., Kharkiv 61103, Ukraine

Received March 11, 2020, published online May 26, 2020

Анотація

У рамках спінового гамільтоніану Гейзенберга досліджено магнітні властивості вузьких зигзагоподібних графенових нанострічок з періодично вбудованими атомами перехідних металів. Запропоновано ефективну просту модель, що дозволяє напів якісно описати особливості профілів намагніченості розглянутих систем. Ця модель може бути використана при довільному значенні спіну вбудованих атомів перехідних металів. Аналітичні та числові розрахунки підтверджують адекватність запропонованої моделі.

Ключові слова: графенові нанострічки, теорема Ліба, спінова модель Гейзенберга.