Low Temperature Physics: 46, 671 (2020); https://doi.org/10.1063/10.0001362
Физика Низких Температур: Том 46, Выпуск 7 (Июль 2020), c. 799-804    ( к оглавлению , назад )

Поляронні ефекти, які індуковані нерівноважними вібронами в одноелектронному транзисторі

О.М. Багрова, С.І. Кулініч

B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine47 Nauky Ave., Kharkiv 61103, Ukraine
E-mail: kulinich@ilt.kharkov.ua

І.В. Кріве

B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine47 Nauky Ave., Kharkiv 61103, Ukraine

Ukraine Physical Department, V.N. Karazin National University, Kharkiv 61022, Ukraine

Center for Theoretical Physics of Complex Systems, Institute for Basic Science (IBS)Daejeon 34051, Republic of Korea

Received April 16, 2020, published online May 26, 2020

Анотація

Розраховано вольт-амперні характеристики одноелектронних транзисторів з квантовою вібруючою точкою за умови, що віброни знаходяться у когерентному (нерівноважному) стані. Показано, що завеликих амплітуд коливань відбувається сильне пригнічення кондактансу та зняття поляронної блокади при підвищенні напруги, які проявляються у вигляді сходинок на вольт-амперній характеристиці. Висота сходинок відрізняється від передбачень теорії Франка-Кондона, що справедлива у разі рівноважних вібронів. Крім того, насичення струму відбувається за нижчої напруги, ніж у разі рівноважних вібронів.

Ключові слова: одноелектронний транзистор, когерентний стан,блокада Франка–Кондона.