Физика Низких Температур: Том 46, Выпуск 6 (Июнь 2020), c. 771-775    ( к оглавлению , назад )

Кинетика низкотемпературной пластичности нанокристаллического титана

Р.В. Смолянец, В.А. Москаленко

Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
E-mail: smoljanets@ilt.kharkov.ua

Статья поступила в редакцию 23 марта 2020 г., опубликована онлайн 24 апреля 2020 г.

Анотація

При квазістатичному розтязі знайдено температурні залежності умовної межі плинності, швидкісної чутливості деформуючого напруження та активаційного об’єму процесу пластичної деформації нанокристалічного титана ВТ1-0 в інтервалі температур 4,2–395 К. Виконано термоактиваційний аналіз експериментальних даних. Показано, що низькотемпературна пластичність нанокристалічного титана контролюється термічно активованим подоланням дислокаціями локальних бар’єрів, які створені домішковими атомами проникнення (кисню, азоту). Знайдено емпіричні значення теоретичних параметрів дислокаційно-домішкової взаємодії.

Ключові слова: нанокристалічний титан ВТ1-0, термоактиваційний аналіз.