Физика Низких Температур: Том 46, Выпуск 6 (Июнь 2020), c. 751-754    ( к оглавлению , назад )

Комбинированная сверхпроводящая магнитная система с однородным полем до 20 Тл

Н.А. Черняк, П.А. Куценко, М.Б. Лазарева

Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» НАН Украины Институт физики твердого тела, материаловедения и технологий ул. Академическая, 1, г. Харьков, 61108, Украина
E-mail: mlazareva@kipt.kharkov.ua

Статья поступила в редакцию 11 марта 2020 г., опубликована онлайн 24 апреля 2020 г.

Анотація

Розроблено комбіновану надпровідну магнітну систему з однорідним полем до 20 Тл. Система має декілька секцій та концентратор магнітного потоку з гідроекструдованого діспрозію. Секції намотано з проводів NbTi, Nb3Sn та стрічки Nb3Sn. Для підвищення однорідності магнітного поля виготовлено магнітний екран зі стрічки Nb3Sn. Магнітне поле, що досягається в зазорі між торцями концентратора, має високу просторову однорідність ΔН/Н ~ 5⋅10–5.

Ключові слова: сильні та однорідні магнітні поля, комбінований надпровідний магнітний пристрій, концентратор магнітного потоку, гідроекструдований діспрозій.