Физика Низких Температур: Том 46, Выпуск 6 (Июнь 2020), c. 735-742    ( к оглавлению , назад )

Ferromagnetic resonance in nanotwinned Ni–Mn–Ga film undergoing martensitic transformation

J.Kharlan1, V.A. L’vov1,2, and V.O. Golub1

1Institute of Magnetism of the National Academy of Sciences and Ministry of Education and Science of Ukraine 36-b Vernadsky blvd., Kyiv 03142, Ukraine
E-mail: julia-lia-a@ukr.net

2Taras Shevchenko National University of Kyiv, 4 G Academician Glushkov Ave., Kyiv 01601, Ukraine

Received December 23, 2019, published online April 24, 2020

Анотація

Досліджено феромагнітний резонанс (ФМР) в сплавах з ефектом пам’яті форми (СЕПФ), в яких відбувається структурне кубічно-тетрагональне фазове перетворення. За допомогою статистичної моделі феромагнітного мартенситу проаналізовано вплив нестабільності та просторової неоднорідності кристалічної гратки на спектр ФМР двійникованої феромагнітної плівки СЕПФ. Показано, що аномально сильна температурна залежність параметрів гратки мартенситної плівки робить значний внесок в температурну залежність зовнішнього резонансного поля. Також було пояснено звуження резонансного піку при охолодженні плівки, яке експериментально спостерігалося трохи нижче температури Кюрі. Підтверджено, що мартенситні плівки є цікавими об’єктами для експериментального дослідження впливу локальних еластичних напружень на форму ФМР піку.

Ключові слова: феромагнітный резонанс, мартенситне перетворення, тонка плівка, нестабільність кристалічної гратки.