Физика Низких Температур: Том 46, Выпуск 6 (Июнь 2020), c. 720-723    ( к оглавлению , назад )

О влиянии толщины пленки на модулированную спиновую структуру манганита тербия

И.Е. Чупис

Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина Национальной академии наук Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
E-mail: chupis@ilt.kharkov.ua

Статья поступила в редакцию 3 ноября 2019 г., после переработки 9 декабря 2019 г., опубликована онлайн 24 апреля 2020 г.

Анотація

В рамках методу Гінзбурга–Ландау проведено феноменологічний аналіз впливу товщини зразка на неспіврозмірні спінові стани в центросиметричному сегнетомагнетику TbMnO3. Аналіз, проведений в одногармонічному наближенні, якісно підтверджує зменшення вектора модуляції в плівках, що спостерігається експериментально при зниженні температури, а також його збільшення при зменшенні товщини плівки при незмінній температурі. Проаналізовано вплив товщини плівки на лінії фазових переходів першого та другого родів і показана тенденція зменшення об’єму неспіврозмірної спінової фази при зменшенні товщини плівки.

Ключові слова: електромагнітний ефект, п’єзоелектрика, магнітострикція, п’єзомагнітоелектричний ефект, антиферромагнетик.