Физика Низких Температур: Том 46, Выпуск 6 (Июнь 2020), c. 716-719    ( к оглавлению , назад )

Чувствительность сверхпроводящего фотонного детектора с нормальным доменом

А.И. Безуглый1,2, В.А. Шкловский2, Р.В. Вовк2

1Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» НАН Украины ул. Академическая, 1, г. Харьков, 61108, Украина
E-mail: bezuglyj@kipt.kharkov.ua

2Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, пл. Свободы, 4, г. Харьков, 61022, Украина

Статья поступила в редакцию 18 декабря 2019 г., опубликована онлайн 24 апреля 2020 г.

Анотація

У статті подано аналіз безпорогового детектора електромагнітного випромінювання, що являє собою надпровідну плівку зі струмом, в якій є нормальний домен. Нормальний домен формується в результаті нагрівання ділянки плівки зовнішнім джерелом тепла та джоулевим виділенням тепла в області домену. Механізм детектування полягає в тому, що нагрівання плівки електромагнітним випромінюванням приводить до збільшення довжини нормального домену й тим самим до збільшення напруги на плівці. Обчислено чутливість розглянутого детектора та визначено умови, при яких ця чутливість досягає максимального значення.

Ключові слова: надпровідна плівка, нормальний домен, детектування, кванти рентгенівського випромінювання.