Физика Низких Температур: Том 46, Выпуск 6 (Июнь 2020), c. 710-716    ( к оглавлению , назад )

Обнаружение и установление природы аномального рентгено-оптического эффекта в двухслойных системах типа «подложка–покрытие»

В.А. Финкель, Т.В. Сухарева, М.С. Сунгуров

Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» НАН Украины ул. Академическая, 1, г. Харьков, 61108, Украина
E-mail: t.sukhareva.2003@gmail.com

Статья поступила в редакцию 16 декабря 2019 г., опубликована онлайн 24 апреля 2020 г.

Анотація

Виявлено аномальний рентгено-оптичний ефект в системі Ni(1–x)Wx/TiN, що полягає в посиленні інтенсивності певних дифракційних ліній підкладки при збільшенні товщини покриття. На основі виявленого ефекту розвинуто уявлення про оптимізацію архітектури двошарових систем типу «підкладка з парамагнітних сплавів NiW з покриттям TiN», яка забезпечує підвищення струмонесної здатності високотемпературних над-провідників другого покоління 2G HTS.

Ключові слова: багатошарові високотемпературні надпровідники, високотемпературні надпровідники другого покоління 2G HTS, аномальний рентгено-оптичний ефект, сплави Ni–W, нітрид титану.