Физика Низких Температур: Том 46, Выпуск 6 (Июнь 2020), c. 699-709    ( к оглавлению , назад )

Interplay of hopping conductivity and superconductivity in magnetic superconductor RuSr2(Eu1.5Ce0.5)Cu2O10–δ

E.Yu. Beliayev, V.A. Horielyi, and Yu.A. Kolesnichenko

B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine 47 Nauky Ave., Kharkiv 61103, Ukraine
E-mail: beliayev@ilt.kharkov.ua

Received December 11, 2019, published online April 24, 2020

Анотація

Проаналізовано температурні залежності опору та магнітоопору двох керамічних зразків RuSr2(Eu1,5Ce0,5)Cu2O10–δ, один з яких залишено у початковому стані, а інший насичено киснем. Вимірювання на зразках виконано незабаром після приготування та повторено після тривалого зберігання (10 років) у навколишній атмосфері, коли вони втратили більшу частину свого надстехіометрічного та частину стехіометрічного кисню. Вивчено максимально широкий діапазон концентрацій кисню та зроблено спробу з’ясувати не тільки питання стабільності надпровідного стану в рутенокупратах, але й взаємодію різних типів електронної стрибкової провідності та надпровідності у гранульованому магнітному матеріалі. Незважаючи на значний прогрес, досягнутий в розумінні властивостей невпорядкованих провідників, питання взаємовпливу та конкуренції між локалізацією та надпровідністю досі не з’ясоване. Дослідження властивостей електронного транспорту при наближенні до переходу метал–ізолятор буде корисним та важливим.

Ключові слова: рутенокупрати, феромагнетизм, стрибкова провідність, надпровідність.