Физика Низких Температур: Том 46, Выпуск 6 (Июнь 2020), c. 682-692    ( к оглавлению , назад )

Magnetoconductivity oscillations induced by intersubband excitation in a degenerate 2D electron gas

Yu.P. Monarkha

B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine 47 Nauky Ave., Kharkiv 61103, Ukraine
E-mail: monarkha@ilt.kharkov.ua

Received October 24, 2019, published online April 24, 2020

Анотація

Побудовано теорію, що описує осциляції магнітопровідності та абсолютну від’ємну провідність виродженої двовимірної електронної системи, індуковані нерівноважною заселеністю підзон. Припускається, що відхилення від рівноваги, яке може бути викликане резонансним мікрохвильовим випромінюванням або будь-якою іншою причиною, є таким, що розподіл електронів не описується функцією Фермі з одним хімічним потенціалом. Показано, що в цьому випадку, на додаток до добре відомих піків провідності, обумовлених ефектом Шубникова–де Гааза, та невеликих піків, викликаних міжпідзонним розсіянням, можлива поява знакозмінних осциляцій іншої форми. Встановлено, що навіть невелика фракція електронів, переміщених в збуджену підзону, може призводити до ефектів від’ємної провідності.

Ключові слова: двовимірний електронний газ, осциляції магнітопровідності, нерівноважні явища, абсолютна від’ємна провідність.