Физика Низких Температур: Том 46, Выпуск 6 (Июнь 2020), c. 671-681    ( к оглавлению , назад )

Electrical transport in the lanthanum and erbium cobaltites (Review Article)

Yu.N. Chiang and M.O. Dzyuba

B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine 47 Nauky Ave., Kharkiv 61103, Ukraine
E-mail: dzyuba@ilt.kharkov.ua

Received August 16, 2018, revised January 30, 2020, published online April 24, 2020

Анотація

Огляд присвячено провідним властивостям багатоелементних з’єднань, таких як лантанові та ербієві кобальтити. Ці властивості пов’язані з контрольованою легуванням взаємодією делокалізованих електронів з локальними магнітними моментами. Розглянуто основні фізичні механізми, що визначають транспортні властивості перовськітоподібних матеріалів. Наведено основні експериментальні результати для кобальтитів лантану та ербію. Розглянуто вплив фактору полікристалічності зразків на їх гальваномагнітні властивості.

Ключові слова: гранульований кобальтит, магнітоопір, подвійний обмін, спін-поляризоване тунелювання.