Low Temperature Physics: 46, 554 (2020); https://doi.org/10.1063/10.0001061
Физика Низких Температур: Том 46, Выпуск 5 (Май 2020), c. 658-661    ( к оглавлению , назад )

Давление и высокотемпературная сверхпроводимость водородных соединений

Ю.И. Бойко, В.В. Богданов, Р.В. Вовк

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразинапл. Свободы, 4, Харьков, 61022, Украина
E-mail: bogdanov@karazin.ua

Статья поступила в редакцию 28 ноября 2019г., опубликована онлайн 24 марта 2020г.

Анотація

В рамках теорії колективізації валентних електронів зроблено оцінки характерних величин тиску, які можуть зумовити надпровідність водневих сполук (гідридів) при підвищених температурах аж до кімнатної. Розрахункові значення порівнюються з експериментальними даними, отриманими при дослідженні сполуки LaH10: Тс≈ 250 К, Р≈ 170ГПa.

Ключові слова: високотемпературна надпровідність, метало-водневі сполуки.