Low Temperature Physics: 46, 525 (2020); https://doi.org/10.1063/10.0001057
Физика Низких Температур: Том 46, Выпуск 5 (Май 2020), c. 622-629    ( к оглавлению , назад )

Динамика импульсов конденсированных экситонных фаз в связанных квантовых ямах

В.В. Михайловский, В.И. Сугаков

Институт ядерных исследований НАН Украины,пр. Науки, 47, г. Киев, 03028, Украина
E-mail: sugakov@kinr.kiev.ua

Статья поступила в редакцию 28 ноября 2019г., опубликована онлайн 24 марта 2020г.

Анотація

Розглянуто динаміку руху імпульсів екситонних конденсованих фаз удвох зв’язаних квантових ямах, в яких збуджуються екситони та на які діє зовнішня сила, що тягне. Задачу розглянуто при феноменологічному виборі вільної енергії для екситонів з урахуванням скінченності часу життя екситонів. Припускається, що конденсована екситон на фаза виникає внаслідок взаємодії між екситонами, і її параметри залежать від часу життя екситонів. В ямі, яка має велику довжину, виникає періодичний потік імпульсів, швидкість яких залежить від сили,що тягне. Показано, що відстанню між імпульсами та іншими параметрами можна керувати опроміненням квантової ями в іншій області, яка віддалена від області спостереження.

Ключові слова: екситон, конденсована фаза, квантова яма, імпульси.