Low Temperature Physics: 46, 516 (2020); https://doi.org/10.1063/10.0001056
Физика Низких Температур: Том 46, Выпуск 5 (Май 2020), c. 613-621    ( к оглавлению , назад )

Collective-mode dispersion of atomic Fermi gases in a honeycomb optical lattice: speed of sound of the attractive Kane–Mele–Hubbard model at half filling

Zlatko Koinov

Department of Physics and Astronomy, University of Texas at San Antonio, San Antonio, TX 78249, USA
E-mail: Zlatko.Koinov@utsa.edu

Received November 8, 2019, published online March 24, 2020

Анотація

Досліджено надплинний стан, що виникає у моделі Кей-на–Меле внаслідок локальної притягальної взаємодії U. Дисперсія колективної моди визначається рівнянням Бете–Сол-пітера (БС) в узагальненому наближенні випадкових фаз. Нахил низькоенергетичної моди (Голдстоуна) та відповідна йому швидкість звуку при половинному заповненні, які розраховано у рамках формалізму БС, порівнюються з відповідними результатами, що отримані раніше в наближенні Т-матриці. Різниця між цими двома підходами полягає в тому, що наближення T-матриці враховує тільки cходові діаграми та нехтує пухирцевими. З цієї причини швидкість звуку в напрямку до точки M, яка розрахована в наближенні T-матриці, приблизно на4% менше, ніж результат, який отримано за допомогою рівняння БС.

Ключові слова: колективні моди, швидкість звуку, надплинний стан.