Low Temperature Physics: 46, 507 (2020); https://doi.org/10.1063/10.0001055
Физика Низких Температур: Том 46, Выпуск 5 (Май 2020), c. 603-612    ( к оглавлению , назад )

Persistent currents in the two-chain correlated electron model

A.A. Zvyagin

Max-Planck-Institut für Physik komplexer Systeme, 38 Nöthnitzer Str., Dresden D-01187, Germany

B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine47 Nauky Ave., Kharkiv 61103, Ukraine

V.N. Karazin Kharkiv National University, 4 Svoboda Sq., Kharkiv 61022, Ukraine
E-mail: zvyagin@ilt.kharkov.ua

Received November 8, 2019, published online March 24, 2020

Анотація

Розраховано персистентні струми в основному стані для нещодавно запропонованої точно розв’язуваної двохланцюжкової моделі корельованих електронів з анізотропією спін-спінової взаємодії між електронами та спін-орбітальною взаємодією. Модель описує квазіодновимірний надпровідник II роду. Показано, що спін-орбітальна взаємодія визначає початкові фази осциляцій зарядових та спінових персистентних струмів, які визначаються непов’язаними електронними ста-нами. З іншого боку, спін-синглетні пари типу Купера визначають осциляції тільки зарядових персистентних струмів з періодом, характерним для пар.Залежно від величин зовнішнього магнітного поля та заповнення зони, в системі може проявлятися складна картина інтерференції декількох типів осциляцій.

Ключові слова: моделі, що інтегруються, анізотропія, персистентні струми.