Low Temperature Physics: 46, 480 (2020); https://doi.org/10.1063/10.0001051
Физика Низких Температур: Том 46, Выпуск 5 (Май 2020), c. 572-577    ( к оглавлению , назад )

Counterflow in Bose gas bilayers: collective modes and dissipationless drag

Saeed H. Abedinpour

Department of Physics, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan 45137-66731, Iran
School of Nano Science, Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM), Tehran 19395-5531, Iran

B. Tanatar

Department of Physics, Bilkent University, Ankara 06800, Turkey
E-mail: tanatar@fen.bilkent.edu.tr

Received December 3, 2019, published online March 24, 2020

Анотація

Досліджено колективні коливання густини та ефект бездисипативного захоплення у двошарових структурах ультрахолодних бозонів при наявності протитечії. Розглянуто різні типи міжчастинкової взаємодії, знайдено коефіцієнт опору та визначено, як протитечія впливає на швидкість звуку. Показано, що протитечія збільшує (зменшує) енергію симетричної (асиметричною) моди та приводить до того, що однорідний стан стає нестійким. Знайдено, що залежність коефіцієнта опору від відстані між двома шарами визначається виглядом міжчастинкової взаємодії.

Ключові слова: двошаровий бозе-газ, колективні моди, бездисипативне захоплення.