Low Temperature Physics: 46, 475 (2020); https://doi.org/10.1063/10.0001050
Физика Низких Температур: Том 46, Выпуск 5 (Май 2020), c. 566-571    ( к оглавлению , назад )

Стохастическая динамика квантованных вихрей. Континуальный и дискретный подходы

С.К. Немировский

Institute of Thermophysics, 1 Lavrentyev A ve, Novosibirsk 630090, Russia
Novosibirsk State University, 2 Pirogova Str., Novosibirsk 630090, Russia
Национальныйисследовательскийуниверситет «МЭИ», г. Москва, Россия
E-mail: nemir@itp.nsc.ru

Статья поступила в редакцию 5 декабря 2019 г., опубликована онлайн 24 марта 2020 г.

Анотація

Розглянуто термодинамічну рівновагу в системі хаотичних квантових вихорів в надплинному гелії у разі протитечії нормальної та надплинної компонент. Вивчено випадки континуального та дискретного підходів. Навіть при континуальному розгляді системи в цілому, обчислити статистичну суму різних конфігурацій вихрових петель можна тільки із залученням дискретного підходу. Напевно, що дискретний підхід важливий для чисельних досліджень. Зважаючи на складність завдання зі стохастичної динаміки квантових вихрових ниток під дією випадкової сили, чисельне моделювання є основним інструментом розв’язання даної проблеми. Обговорюються деякі фізичні наслідки отриманих результатів.

Ключові слова: квантові вихори, стохастична динаміка, дискретний підхід.