Low Temperature Physics: 46, 448 (2020); https://doi.org/10.1063/10.0001047
Физика Низких Температур: Том 46, Выпуск 5 (Май 2020), c. 536-548    ( к оглавлению , назад )

Туннел ирование в двухслойных системахс электрон-дырочным спариванием(Обзор)

А.И.Безуглый

Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» ул. Академическая, 1, г. Харьков, 61108, Украина

Харьковский национальный университет, пл. Свободы, 4, г. Харьков, 61022, Украина
E-mail: bezuglyj@kipt.kharkov.ua

Статья поступила в редакцию 3 декабря 2019 г., опубликована онлайн 24 марта 2020г.

Анотація

У двошарових n–p системах може виникати фазово-когерентний стан електрон-діркових пар, породжених кулонівським тяжінням електронів n-шару до дірки з p-шару. На відміну від джозефсонівських переходів фаза параметра порядку в n–p системі фіксується матричними елементами міжшарового тунелювання T12. Фіксація фази визначає реакцію електрон-діркового конденсату на електричну напругу між шарами: фаза постійна при малих напругах V < Vc і монотонно збільшується з часом при V > Vc. Зміна динаміки системи при V = V cпризводить до піку диференціальної тунельної провідності.Ширина піку V cпропорційна модулю тунельного матричного елемента |T12|, а його висота від |T12| не залежить. Таким чином, при малих |T12| пік виявляється високим та вузьким. У разі двошарових систем великої довжини паралельне шарам магнітне поле значно зменшує висоту піку. У двошарових системах малих розмірів залежність висоти піку тунельної провідності від паралельного магнітного поля має вигляд, подібний картині дифракції Фраунгофера. Пік диференціальної тунельної провідності також сильно пригнічується температурою внаслідок термічних флуктуацій міжшарової напруги.

Ключові слова: двошарові системи, електрон-діркове спарювання, тунельна провідність.