Low Temperature Physics: 46, 425 (2020); https://doi.org/10.1063/10.0000876
Физика Низких Температур: Том 46, Выпуск 4 (Апрель 2020), c. 509-515    ( к оглавлению , назад )

Transport and magnetic properties of a superconducting closed loop containing a thin-film quantum interferometer

S.I. Bondarenko, V.P. Koverya, and A.V. Krevsun

B.Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine,47 Nauky Ave., Kharkiv 61103, Ukraine
E-mail: bondarenko@ilt.kharkov.ua

Received October 29, 2019, published online February 28, 2020

Анотація

Виміряно залежності струму в надпровідному контурі, що містить тонкоплівковий интерферометр з двома точковими контактами (дві слабкі зв'язки джозефсонівського типу), від транспортного струму I та зовнішнього магнітного поля H, що діє на інтерферометр. Обговорюються відмінності між транспортною та магнітною залежностями досліджуваної системи та аналогічними характеристиками надпровідного замкнутого контуру, що містить интерферометр у вигляді притискного точкового контакту.

Ключові слова: надпровідний квантовий інтерферометр, над-провідний замкнутий контур з інтерферометром, критичний струм, магнітне поле, квантування магнітного потоку, діамагнітний струм, транспортний струм.