Low Temperature Physics: 46, 420 (2020); https://doi.org/10.1063/10.0000875
Физика Низких Температур: Том 46, Выпуск 4 (Апрель 2020), c. 504-508    ( к оглавлению , назад )

Vortex generation in a superfluid gas of dipolar chains in crossed electric and magnetic fields

D.V. Fil1,2 and S.I. Shevchenko3

1Institute for Single Crystals, National Academy of Sciences of Ukraine, 60 Nauky Ave., Kharkiv 61072, Ukraine

2V.N. Karazin Kharkiv National University, 4 Svobody Square, Kharkiv 61022, Ukraine

3B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine 47 Nauky Ave., Kharkiv 61103, Ukraine
E-mail: shevchenko@ilt.kharkov.ua

Received November 25, 2019, published online February 28, 2020

Анотація

Схрещені електричне та магнітне поля впливають на дипольні нейтральні частинки таким самим чином, як магнітне поле впливає на заряджені частинки. Дія схрещених полів пропорційна дипольному моменту частинки (власному або індукованому). Показано, що такий вплив достатньо ефективно проявиться у багатошаровій системі полярних молекул. У такій системі полярні молекули можуть зв’язуватися у ланцюжки. При низькій температурі газ ланцюжків стає надплинним, тоді схрещені поля індукують у ньому вихори. Щільність вихорів пропорційна числу молекул у ланцюжку. Ефект може бути застосований для спостереження за формуванням та розпадом ланцюжків у багатошарових дипольних газах.

Ключові слова: дипольні гази, багатошарові системи, схрещені поля, квантові вихори.