Low Temperature Physics: 46, 414 (2020); https://doi.org/10.1063/10.0000874
Физика Низких Температур: Том 46, Выпуск 4 (Апрель 2020), c. 497-503    ( к оглавлению , назад )

Electron-electron and electron-phonon relaxation in metals excited by optical pulse

V.V. Kabanov

Department for Complex Matter, Jozef Stefan Institute, Ljubljana 1001, Slovenia
E-mail: viktor.kabanov@ijs.si

Received November 27, 2019, published online February 28, 2020

Анотація

Представлено короткий огляд теоретичних моделей опису релаксаційних процесів, які порушуються коротким лазерним імпульсом, в металах. Основну увагу приділено розгляду різних процесів, що відбуваються після поглинання лазерного імпульсу. Обговорюється двотемпературна модель, що широко використовується, та визначено умови застосування цієї моделі. Проаналізовано різні підходи до вирішення кінетичних рівнянь Больцмана. Встановлено, що в разі найнижчої межі збудження релаксація визначається емісією фононів при збудженні електронів світлом. Обговорено можливість визначення величини константи електрон-фононного зв’язку із експериментів.

Ключові слова: електронний газ, електрон-електронна релаксація, електрон-фононна релаксація, кінетичні рівняння Больцмана.