Low Temperature Physics: 46, 372 (2020); https://doi.org/10.1063/10.0000869
Физика Низких Температур: Том 46, Выпуск 4 (Апрель 2020), c. 449-451    ( к оглавлению , назад )

Flux flow instability in type II superconducting strips: Spatially uniform versus nonuniform transition

D.Yu. Vodolazov

Institute for Physics of Microstructures, Russian Academy of Sciences, Nizhny Novgorod 603950, GSP-105, Russia
E-mail: vodolazov@ipmras.ru

Received November 25, 2019, published online February 28, 2020

Анотація

Обговорюються два можливих механізми нестабільності руху вихорів (FFI) в смужках надпровідника II роду. Хоча природа нерівноважних ефектів, що призводять до нестабільності, широко відома (джоулів нагрів і кінцевий час релаксації параметра порядку надпровідника), проте залишається питання, як FFI розвивається в об’ємі зразка. Згідно з одним сценарієм, нестабільність виникає одночасно у всьому зразку і надпровідник переходить в нормальний або резистивний стан без зміни структури рухомого вихрового масиву. Інший сценарій передбачає появу вихрових річок в точці нестабільності та перехід в нормальний або резистивний стан надпровідника зі стану з сильно зміненою структурою вихрової гратки.

Ключові слова: нестабільність потоку, джоулів нагрів, час релаксації параметра порядку.