Low Temperature Physics: 46, 358 (2020); https://doi.org/10.1063/10.0000867
Физика Низких Температур: Том 46, Выпуск 4 (Апрель 2020), c. 433-440    ( к оглавлению , назад )

Catastrophe theory in the phenomenological description of the avalanche effect in dc-biased microwave HTSC transmission lines

S.I. Melnyk, S.S. Melnyk, A.A. Lavrinovich, and N.T. Cherpak

O.Ya. Usikov Institute for Radiophysics and Electronics. of the National Academy of Sciences of Ukraine12 Ac. Proskura Str., Kharkiv 61085, Ukraine
E-mail: cherpak@ire.kharkov.ua

Received November 25, 2019, published online February 28, 2020

Анотація

В рамках запропонованого нами узагальнення феномено-логічної моделі мікрохвильової нелінійної ВТНП лінії передачі досліджено ефекти впливу на лінію передачі постійного струму. Врахування наступного члена розкладання нелінійної залежності опору від струму дозволяє пояснити аномальний характер внесених втрат від рівня вхідної потужності, що спостерігається в експерименті при докритичних температурах. Додатковий постійний струм через мікрохвильовий хвилевід може привести до виникнення області біфуркації в просторі керівних параметрів. Це проявляється у можливості різкої зміни властивостей хвилеводу на межах цієї області та переходу ВТНП копланарного хвилеводу в сильно дисипативний стан. Отримано якісну відповідність властивостей узагальненої феноменологічної моделі результатам експериментальних досліджень ВТНП копланарного хвилеводу.

Ключові слова: високотемпературний надпровідник, нелінійні явища, ВТНП лінія передачі, постійний струм, лавиноподібний перехід, феноменологічна модель, теорія «катастроф».