Low Temperature Physics: 46, 348 (2020); https://doi.org/10.1063/10.0000866
Физика Низких Температур: Том 46, Выпуск 4 (Апрель 2020), c. 422-432    ( к оглавлению , назад )

Microwave devices based on superconducting surface electromagnetic wave resonator (Review Article)

V. Malyshev, G. Melkov, and O. Prokopenko

Taras Shevchenko National University of Kyiv, 64/13 Volodymyrska str., Kyiv 01601, Ukraine
E-mail: oleksandr.prokopenko@gmail.com

Received December 16, 2019, published online February 28, 2020

Анотація

Представлено огляд мікрохвильових властивостей резонатора поверхневої електромагнітної хвилі (РПЕХ), виготовленого на базі плівки надпровідника, а також розглянуто можливі застосування таких резонаторів для створення різних мікрохвильових пристроїв. Особливостями такого РПЕХ є простота конструкції (таким резонатором фактично є сама надпровідна плівка на діелектричній підкладці); велика амплітуда електромагнітного мікрохвильового поля на поверхні надпровідника, що дозволяє організувати інтенсивну взаємодію поля з надпровідником; можливість синхронної роботи інтегральних надпровідних елементів, інтегрованих в резонатор, під дією його мікрохвильового поля. В даному огляді, грунтуючись на наших роботах, опублікованих починаючи з 2000 року, розглядаються можливі застосування надпровідних РПЕХ для створення нового класу мікрохвильових фільтрів, генераторів та детекторів мікрохвильових сигналів, а також інших пристроїв на основі джозефсонівських контактів.

Ключові слова: високотемпературна надпровідність, поверхнева електромагнітна хвиля, мікрохвильовий резонатор, джозефсонівський контакт.