Low Temperature Physics: 46, 343 (2020); https://doi.org/10.1063/10.0000865
Физика Низких Температур: Том 46, Выпуск 4 (Апрель 2020), c. 416-421    ( к оглавлению , назад )

Physics of vortex motion by means of microwave surface impedance measurements (Review article)

N.Pompeo, A. Alimenti, K. Torokhtii, and E. Silva

Dipartimento di Ingegneria, Università Roma Tre, Via Vito Volterra 62, Roma 00146, Italy
E-mail: nicola.pompeo@uniroma3.it

Received December 5, 2019, published online February 28, 2020

Анотація

Запропоновано короткий огляд результатів, отриманих при вивченні руху вихорів при високих частотах. Представлено феноменологічний баланс сил для квазіодиночних вихорів, що коливаються під впливом мікрохвильових струмів та відчувають в’язке тертя, сили пінінгу й термоактивований кріп. Обговорюються вихровий питомий опір та інші важливі вихрові параметри (в’язкість η, питомий опір у режимі регулярної течії ρff, константа пінінгу kp та кріп-фактор χ). Наведено приклад експериментальних результатів для ілюстрації основних аспектів розглянутих фізичних моделей.

Ключові слова: поверхневий опір, питомий опір потоку, константа пінінгу