Low Temperature Physics: 46, 338 (2020); https://doi.org/10.1063/10.0000864
Физика Низких Температур: Том 46, Выпуск 4 (Апрель 2020), c. 410-415    ( к оглавлению , назад )

Misorientation angle dependence of the critical current in HTS bicrystals with low-angle [001]-tilt grain boundaries

A.L. Kasatkin and V.P. Tsvetkovskii

G.V. Kurdyumov Institute of Metal Physics, National Academy of Sciences of Ukraine 36 Vernadsky Str., Kiev 03142, Ukraine
E-mail: al_kas@i.ua

Received November 25, 2019, published online February 28, 2020

Анотація

Теоретично досліджено залежність критичного струму від кута розорієнтації бікристалу високотемпературного надпро-відника (ВТНП) з межею нахилу [001]. Показано, що в разі відносно малих значень кута розорієнтації θ (θ ≤ 10–15°) критичний струм, а також виникнення резистивного стану, визначаються депінінгом вихорів Абрикосова, захоплених с-орієнтованими крайовими дислокаціями, які утворюють малокутову межу нахилу [001] і вишикувані у лінійний ряд уздовж неї. Для цього випадку розрахована залежність критичного струму депінінгу від кута розорієнтації бікристалу, яка демонструє добре узгодження з експериментальними даними, отриманими на бікристалах ВТНП із малокутовими межами нахилу [001].

Ключові слова: надпровідник, бікристал, межа зерен, вихор Абрикосова, дислокація, пінінг, критичний струм.