Low Temperature Physics: 46, 325 (2020); https://doi.org/10.1063/10.0000862
Физика Низких Температур: Том 46, Выпуск 4 (Апрель 2020), c. 395-401    ( к оглавлению , назад )

Simulation of dynamics of the order parameter in superconducting nanostructured materials: Effect of the magnetic field renormalization

E.I. Smirnova1, R.O. Rezaev1,2, and V.M. Fomin1,3

1Institute for Integrative Nanosciences (IIN), Leibniz Institute for Solid State and Materials Research (IFW) Dresden Helmholtzstraße 20, Dresden D-01069, Germany
E-mail: v.fomin@ifw-dresden.de

2Tomsk Polytechnic University, 30 Lenin Ave., Tomsk 634050, Russia

3National Research Nuclear University MEPhI, 31 Kashirskoe Shosse, Moscow 115409, Russia

Received November 25, 2019, published online February 28, 2020

Анотація

Проведена кількісна оцінка ефекту перенормування магнітного поля в надпровідних наноструктурах. Як приклад розглянуто три надпровідні структури, що мають різну геометричну форму, розміри та знаходяться у різних резистивних станах. Моделювання виконано на основі рішення системи рівнянь, яка містить у собі залежне від часу рівняння Гінзбурга–Ландау в поєднанні з рівняннями Максвелла. Модель враховує вплив параметра порядку на векторний та скалярний потенціали. Показано, що для наноструктур з Nb товщиною ~ 200 нм, яка менша за глибину проникнення магнітного поля (~ 300 нм), ефект перенормування магнітного поля неоднозначно впливає на просторово-часовий розподіл вихорів. Для прямокутного паралелепіпеда товщиною близько 100 нм усереднена величина напруги, що генерується рухомими вихорами, змінюється менш ніж на 1% за абсолютним значенням. Зі збільшенням товщини С-образної наноструктури до 500 нм ефект перенормування призводить до збільшення усередненої величини напруги до 10%.

Ключові слова: надпровідні наноструктури, резистивні стани, прослизання фази, вихори Абрикосова.