Low Temperature Physics: 46, 293 (2020); https://doi.org/10.1063/10.0000701
Физика Низких Температур: Том 46, Выпуск 3 (Март 2020), c. 355-363    ( к оглавлению , назад )

Влияние обработки оксида графена импульсным высокочастотным разрядом на низкотемпературную сорбцию водорода

А.В. Долбин1, Н.А. Винников1, В.Б. Есельсон1, В.Г. Гаврилко1, Р.М. Баснукаева1, М.В. Хлыстюк1, А.И. Прохватилов1, В.В. Мелешко1

О.Л. Резинкин2, М.М. Резинкина2, С.В. Чередниченко2, L. Kępiński3

1Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
E-mail: dolbin@ilt.kharkov.ua

2Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» ул. Кирпичева 2, Харьков 61002, Украина

3Institute for Low Temperatures and Structure Research Polish Academy of Sciences ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław, Poland

Статья поступила в редакцию 9 октября 2019 г., опубликована онлайн 27 января 2020 г.

Анотація

Методами скануючої електронної мікроскопії, рентгенівської дифракції та термопрограмованої десорбції досліджено вплив обробки імпульсним високочастотним розрядом в атмосфері водню на морфологію, структуру і сорбційні характеристики термічно відновленого оксиду графена (TRGO). Показано, що обробка TRGO імпульсним газовим розрядом збільшила фізичну сорбцію водню в 1,5 рази. Можна припустити, що збільшення сорбційної ємності обумовлено змінами відстані між сусідніми вуглецевими поверхнями в пакетах графенових площин при їх хімічній взаємодії з іонізованим в процесі розряду воднем.

Ключові слова: графен, оксид графену, сорбція водню, імпульсний газовий розряд.