Low Temperature Physics: 46, 264 (2020); https://doi.org/10.1063/10.0000697
Физика Низких Температур: Том 46, Выпуск 3 (Март 2020), c. 322-327    ( к оглавлению , назад )

Differential entropy per particle in Dirac semimetals in external magnetic field

I.V. Sukhenko, S.G. Sharapov, and V.P. Gusynin

Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, National Academy of Science of Ukraine 14-b Metrolohichna Street, Kyiv 03143, Ukraine
E-mail: sharapov@bitp.kiev.ua

Received December 2, 2019, published online January 27, 2020

Анотація

Для тривимірних діраківських систем отримано загальний вираз, що описує диференційну ентропію на частинку (ДЕЧ) в залежності від хімічного потенціалу, температури та магнітного поля. Показано, що в присутності магнітного поля залежність ДЕЧ від хімпотенціалу поблизу зарядово-нейтральної точки істотно відрізняється від відповідної залежності у графені. Зокрема, поблизу нейтральної точки заряду спостерігається плато з майже нульовою ДЕЧ, яке розширюється зі збільшенням магнітного поля, а потім виникають осциляції, що згасають, пов'язані з внеском рівнів Ландау. Навпаки, у графені спостерігається гострий пік хімпотенціалу поблизу температури точки Дірака.

Ключові слова: 3D діраківські системи, диференціальна ентропія, хімічний потенціал, магнітне поле.