Low Temperature Physics: 46, 258 (2020); https://doi.org/10.1063/10.0000696
Физика Низких Температур: Том 46, Выпуск 3 (Март 2020), c. 316-321    ( к оглавлению , назад )

Local spectra at impurity and neighboring sites in graphene: resonance manifestation

Y.V. Skrypnyk1 and V.M. Loktev1,2

1Bogolyubov Institute for Theoretical Physics National Academy of Sciences of Ukraine 14-b Metrolohichna Str., Kyiv 03143, Ukraine
E-mail: yuriy.v.skrypnyk@gmail.com

2National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” 37 Peremohy Prosp., Kyiv 03056, Ukraine
E-mail: vloktev@bitp.kiev.ua

Received December 12, 2019, published online January 27, 2020

Анотація

Розглядається електронний спектр графену з поодиноким точковим дефектом. Локальні густини станів на домішковому вузлі та на його найближчих сусідах обчислюються аналітично. Вивчається хід їхньої еволюції при збільшенні домішкового потенціалу. Показано, що в області добре визначеного домішкового резонансу локальна густина станів на першому найближчому сусідові домішкового вузла з достатньою точністю є збільшеною копією локальної густини станів на самому домішковому вузлі. Відповідний множник виявляється пропорційним квадрату домішкового потенціалу.

Ключові слова: графен, домішка, локальна густина станів.